20 december 2017

Afschaffing belasting op reclameborden: CD&V reageert op de verdachtmakingen van de N-VA

SCHERPENHEUVEL

immoborden-3.jpgOp 14 december kon je hier lezen dat de N-VA meldde dat de meerderheid van CD&V en Open VLD de belasting op reclameborden had geschrapt  ”omdat een aannemer gelinkt aan een CD&V-raadslid  weigerde die belasting te betalen .”Wij ontkennen dit met klem. Het gaat hier puur om verdachtmakingen die op niets gebaseerd zijn", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).


Waarover gaat het?

De firma O.MET had van het stadsbestuur een aangifteformulier gekregen voor reclameborden op vier plaatsen en moest hiervoor belasting betalen. De firma tekende hiertegen bezwaar aan. De stedelijke administratie onderzocht het dossier en kwam tot de conclusie dat het stadsreglement niet eenduidig bepaalt wat nu juist wordt aanzien als reclame. Voor de borden van O.MET was dat essentieel aangezien de firma argumenteerde  dat het eigenlijk verkoopborden zijn.
Men verwees daarbij ook naar de borden van Immokantoren. De administratie kon niet eenduidig vaststellen of de borden van immokantoren wel dan niet onder de toepassing van het reglement vielen.
"Er kon door de administratie niet eenvormig  worden vastgesteld wie  belastingplichtig is. Zo ontsprongen sommige belastingplichtigen de dans. Aangezien het gelijkheidsbeginsel niet kon worden gegarandeerd bij het vaststellen van belastingplichtigen, stelde de administratie  voor om O.MET de belasting niet op te leggen en het belastingreglement af te schaffen", motiveert burgemeester Claes.

"N-VA speelt op de man"

Om die redenen besliste het schepencollege om de belasting niet toe te passen op O.MET. Als een andere onderneming dezelfde argumenten had aangebracht als O.MET had het schepencollege uiteraard net hetzelfde beslist.

"Wij betreuren het dan ook dat N-VA dit zo in de media brengt louter om mensen te beschadigen", zegt Manu Claees. Volgens hem was het daarbij niet nodig om het belastingreglement af te schaffen om O.MET de belasting niet te moeten opleggen. "Dat toont nog eens aan dat de beweringen van N-VA louter verdachtmakingen zijn enkel en alleen om de meerderheid in een slecht daglicht te stellen. Men speelt de man en niet de bal". 

update 20.12.2017 22:00 uur

We kregen intussen een reactie van N-VA uit monde van Xavier Lesenne: "We maken niemand ‘verdacht’. We stellen alleen maar vast dat het schepencollege een belasting afschaft op basis van een bezwaar van een firma die gelinkt is aan een gemeenteraadslid. Prima hoor. Het gaat ons niet om die firma. We zijn blij dat die belasting wordt afgeschaft. Dat het bezwaar van die firma overeenkomt met onze argumenten om destijds tégen deze belasting te stemmen, nemen we er dan maar bij. Voortschrijdend inzicht, wellicht"

update 21.12.2017 12:00 uur

Ook Marc Decat (open VLD) gaf een reactie: "Wat de aanleiding tot afschaffing is geweest , weet ik niet , want ik ben geen lid van het schepencollege:  al dan niet  op instigatie O.MET / Koen VRANKEN   en / of op verzoek van de ontvanger / administratie. Het is ten deze niet van belang  hoe en op wiens verzoek de belasting werd afgeschaft.  Het voornaamste is dat de belasting afgeschaft werd/wordt, want veel ongelijkheid.
Het maakt inderdaad niet uit of de kat zwart of wit is , als ze maar muizen pakt !!

Gepost door Hageland Expres in Politiek, Scherpenheuvel | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook | | |

De commentaren zijn gesloten.