17 november 2017

Nieuwe stadsdichter gezocht

DIEST

De stad Diest gaat op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Hij of zij moet de opvolger worden van Thomas Goyvaerts die de afgelopen 2 jaar deze titel voerde en al 18 gedichten over Diest neerpende.

oproep stadsdichter.png


Toen Thomas Goyvaerts (30) in januari 2016 werd aangesteld als stadsdichter was hij de jongste ooit. Intussen schreef hij al 18 gedichten over Diest, de stad die de Schaffenaar nauw aan het hart ligt. Om begin volgend jaar een  opvolger aan te duiden, startte het stadsbestuur intussen een zoektocht. Kandidaturen voor deze onbezoldigde functie moeten binnen zijn vóór 1 december.

Bedankt Thomas

"Diest prikkelt mijn fantasie en laat me dromen van mysterie en avontuur", vertelde Thomas bij zijn aanstelling. Twee jaar lang konden de Diestenaars genieten van zijn poëtische pareltjes die je op deze site kan nalezen.

Bedankt Thomas!

 

Ons archief: Nieuwe stadsdichter Thomas Goyvaerts is jongste ooit

Wil je meedoen ?  Het reglement nemen we hieronder integraal over.

Artikel 1: De stadsdichter reflecteert over wat er in de lokale Diestse gemeenschap leeft en doet dit via het schrijven van cursiefjes, gedichten, een song- of raptekst.
 
Artikel 2 :  De stadsdichter wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar. Deze periode loopt van de laatste donderdag van januari van jaar X (gedichtendag) tot 15 januari jaar X+2. Per jaar zal hij/zij 4 gedichten schrijven waarvan 3 met een onderwerp in opdracht van de stad en 1 vrij te bepalen.
 
Artikel 3: Voorwaarden van kandidaatstelling: - kan een persoon of een collectief zijn; - 15 jaar of ouder; - link hebben met Diest; - niet eerder verkozen zijn als stadsdichter van Diest; - inzendingen voor 1 december jaar X-1.
 
Artikel 4: Procedure van aanstelling stadsdichter: De stad doet een open oproep waarna een jury de kandidaturen onderzoekt. De deskundige jury bestaat uit: - de schepen van cultuur - de voorzitter van de cultuurraad - de bibliothecaris - 2 extern deskundigen De jury ontvangt de kandidaatsdossiers in anonieme vorm van een medewerker van de stad. De jury velt een deskundig oordeel op basis van de ingezonden kandidaatstellingen en legt dit voor aan het college van burgemeester en schepenen, die de definitieve beslissing neemt. Er wordt geen winnaar/stadsdichter bekend gemaakt indien de jury van oordeel is dat er niet voldoende kwaliteitsvolle inzendingen zijn.
 
Artikel 5 : Elk gedicht wordt ondertekend met “Naam stadsdichter, stadsgedicht Diest nr., jaartal” en in word-formaat digitaal aangeleverd aan de stad.  De stad beschikt gedurende de volledige duur van het mandaat over de exclusieve rechten om de stadsgedichten te exploiteren en heeft ook nadien recht op reproductie. De stadsdichter verbindt zich ertoe om tijdens de duur van zijn mandaat, geen toestemming te verlenen aan Sabam wat betreft de rechten op de stadsgedichten. 
  
Artikel 6 : De stadsdichter voert zijn opdracht onbezoldigd uit. Op het eind van zijn mandaat zal hij/zij wel een passend geschenk krijgen.  Hij/zij aanvaardt het publieke karakter van de functie waardoor hij/zij zich engageert om minimaal op volgende gelegenheden zijn schrijfsels te brengen:  - nieuwjaarsreceptie van de stad - de algemene vergaderingen van de cultuurraad - de opening van de Week van de Amateurkunsten - de aanstelling van de nieuwe stadsdichter.
 
Artikel 7 : De stad engageert zich om de 4 gedichten te publiceren op de website, de blog van de bibliotheek en in het Kletske. Daarnaast zal minstens 1 gedicht per jaar vereeuwigd worden via een of andere vorm van publicatie. Dit kan een bord in het straatbeeld zijn of een ander.

 

Gepost door Hageland Expres in Diest, kunst | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook | | |

De commentaren zijn gesloten.