13 augustus 2017

Hoeveel functies oefenen onze gemeentelijke mandatarissen uit?

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Het Rekenhof heeft op 11 augustus 2017 de lijst van de in 2016 uitgeoefende mandaten gepubliceerd. Voor de meeste politici uit de gemeente Scherpenheuvel-Zichem kan je hieronder lezen hoeveel posten ze uitoefenden het voorbije jaar.

mandaten.jpg


Politici moeten elk jaar een lijst overmaken van de mandaten die ze - al of niet bezoldigd - bekleden. Vrijdag publiceerde het Rekenhof de mandaten uitgeoefend tijdens het jaar 2016. Ze werden intussen toegevoegd aan de site Cumuleo (link).

Wat cumuleren onze eigen gemeentelijke politici?

Van alle politiekers in Scherpenheuvel-Zichem werkt Marie-Jeanne Hendrickx (CD&V) het hardst - toch op basis van de lijst van het aantal mandaten. Ze combineerde in 2016 maar liefst 18 verschillende functies. Voor acht daarvan krijgt ze een vergoeding: OCMW-voorzitter, Voorzitter bij VAPH, Bestuurder bij IGO, Lid van het directiecomité van IGO, bestuurder bij Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, lid van directiecomité van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten,  lid van GSD-V VZW, voorzitter van GSD-V VZW en stafmedewerker van Sociaal Engagement CVBA.

Manu Claes (CD&V) oefende in 2016 10 mandaten uit waarvan zes bezoldigd. Dat is een status quo met het jaar daarvoor. Naast zijn functie als burgemeester, provincieraadslid, fractievoorzitter in de provincie Vlaams-Brabant wordt hij ook nog vergoed voor zijn werk bij De Watergroep (als lid van het provinaal comité) en bij InterLeuven (als lid van het directiecomité).

Inne Pauwels (CD&V) gaf acht gecumuleerde mandaten op: drie betaalde (als schepen, als lid van de politieraad van Zone Demerdal en de job als jurist) en vijf ontbetaalde (waaronder voorzitter van de openbare bibliotheek in Averbode).

Eveneens acht mandaten voor Arlette Sannen, die vergoedingen ontvangst omdat ze voorzitter is van de gemeenteraad, lid van De Watergroep, bestuurder bij Ecowerf, bestuurder bij Hofheide, bestuurder bij IGO, Lid van de Politizone Demerdal en - als beroep - ambtenaar.

En bij coalitiepartner Open VLD?

Bij Open VLD, combineerde schepen Tony Vancauwenbergh in 2016 11 mandaten of beroepen. Naast schepen is hij ook lid van het adviescomité CIPAL DV en verzekeringsmakelaar. Kris Peetermans heeft 9 mandaten - eentje minder dan vorig jaar - waarvan twee bezoldigd: schepen en lid van de politieraad bij de zone Demerdal.

Vergoedingen bekend

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem communiceerde in maart dit jaar heel open en gaf een gedetailleerde lijst vrij van alle publieke mandaten van de 27 gemeenteraadsleden met de daarbij horende vergoedingen. Volg deze link uit ons archief om te weten hoeveel dat alles opbrengt.

Alle mandaten zijn te vinden op de link van cumuleo: https://www.cumuleo.be/

bron foto's: https://www.scherpenheuvel-zichem.be/gemeenteraad

 

Gepost door Hageland Expres in Politiek, Scherpenheuvel | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook | | |

De commentaren zijn gesloten.